Dag van de Verenigde Buren

fr
Inschrijving

Nieuws

Nieuws, Tips en trucs 20 mei 2020

De Dag van de Buren wordt verenigd

De Dag van de Buren, die elk jaar rond mei plaatsvindt, vecht in eerste instantie tegen uitsluiting en isolement, verlevendigt de wijken van het land en creëert een gevoel van samenhorigheid. Dit authentieke evenement is een gelegenheid om jong en oud in heel België samen te brengen, om de intergenerationele en multiculturele banden te versterken en om een vriendelijke en ondersteunende wereld op te bouwen, wat essentieel is in deze periode van pandemie. Daarom heeft de Dag van de Buren besloten om de Dag van de Buren in solidariteit te worden, meer dan ooit gemotiveerd om elkaar te helpen en deze opsluiting van tientallen welwillende en inclusieve initiatieven te markeren. 

Een verdiende nieuwe naam

Als de Dag van de Buren zijn naam verandert, dan is dat om het momentum van solidariteit te belichamen dat in het hele land wordt ingezet in deze periode van pandemie. Zelfhulpplatformen voor de aankoop van basisbenodigdheden voor risicopersonen, kinderopvang voor gezondheidspersoneel, levering van maaltijden aan ziekenhuizen en ondersteuning van daklozen: de Belgische burgers hebben hun inspanningen en vooruitziendheid verdubbeld door snel een groot aantal diensten op te zetten, waardoor deze donkere periode iets minder donker is.

Een geschikte bijeenkomst

Jullie die standvastig zijn en met kracht en vastberadenheid de laatste weken doorstaan, vergeet niet dat de mooie dagen niet zo ver weg zijn en dat ze uiteindelijk weer zullen opduiken. Uw geduld is een mooie demonstratie van moed en solidariteit die beloond zal worden. We zullen ons binnenkort kunnen verheugen in een geleidelijke terugkeer naar de normaliteit, en in een herontdekking van de eenvoudige pleziertjes van het leven die we als vanzelfsprekend beschouwden. Wat is een betere manier om het einde van de opsluiting te vieren dan door een mooie reünie tussen buren tijdens een maaltijd of een aperitief en een herontdekking van de buurt? Deze Dag van de Buren in Solidariteit kan voor u een gelegenheid zijn om de mensen te ontmoeten die u tijdens de pandemie hebt geholpen, of om uw weldoeners te bedanken.

Een nader te bepalen datum

Gezien de huidige gezondheidssituatie zal de Dag van de Buren in Solidariteit niet worden gehouden op 29 mei 2020, zoals we enkele weken geleden hebben aangekondigd. Het uitstel van de rally is algemeen en heeft niet alleen betrekking op België, maar op alle organiserende Europese landen. Het is nog te vroeg om onszelf als winnaar uit te roepen tegenover de onzichtbare vijand door rally’s te plannen en ieders gezondheid te trotseren. De datum van de grote reünie zal daarom aan u worden gecommuniceerd zodra de context dit toelaat.

Zorg tot die tijd voor uzelf en uw geliefden en concentreer u op de kleine dingen in uw dagelijkse leven die goed voor u zijn. Tot ziens, lieve buren!

 

 

* Wij hopen echter, zonder enige zekerheid, de datum van de Dag van de buren 2020 te kunnen uitstellen tot de maand juli.

Onze institutionele partners

Onze private partners

Onze media partners