Dag van de Buren

fr | en

De Dag van de Buren is terug !

Op 10 september is de grote terugkeer van de Dag van de Buren! Het evenement dat buren de kans geeft om samen te komen in hun wijk en het begin van het nieuwe schooljaar te vieren!

De Dag van de Buren is in de eerste plaats een gemoedtoestand, een andere manier van in je buurt, je stad, je gemeenschap te leven. Het gaat erom dat je je betrokken voelt bij je omgeving, dat je oplettend bent en open staat voor anderen, dat je een dag lang acteur bent in je buurt en dat je je kunt inzetten voor de samenleving.

Na een jaar opgesloten te zijn geweest, is het eindelijk tijd om te genieten van een moment van gezelligheid en vrijheid!

De Dag van de Buren is voor iedereen! Laat de feest maar beginnen!
Volg ons advies om veilig organiseren en deelnemen op het Dag Van De Buren !

De geschiedenis van de dag van de buren...

In 1999 zetten Atanase Périfan en de vereniging “Paris d’amis” de operatie “Immeubles en Fête”, Feest in het gebouw, op in Frankrijk. De slagzin: Wijken voor onverschilligheid!

Het doel: De banden met buren versterken, een samenhorigheidsgevoel in de wijken aankweken, solidariteit tussen buren creëren, samen iets doen aan eenzaamheid en uitsluiting.

In 2003 werd de eerste editie van ‘Feest in het gebouw’ op de sporen gezet in het Brusselse Gewest, in het kader van de Europese dag van de buren. Het was meteen een schot in de roos, meer dan 10.000 Brusselaars namen deel aan de operatie. De tweede editie het jaar daarop bracht meteen alle Belgen op de been, dankzij de steun van tal van betrokkenen die als peter van de operatie optraden.

Door de jaren heen bouwen we een sterk netwerk van communicatiekanalen uit, zodat we de informatie maximaal kunnen verspreiden. Er groeit een netwerk van mensen die zich elk jaar inzetten om dit buurtfeest mogelijk te maken, door bijvoorbeeld alsmaar meer mensen aan te zetten om mee te doen.

Lees meer

BEDANKT aan alle deelnemers van Dag van de Buren 2019!

Nieuws

Zie alle nieuws

Newsletter

Wilt u meer informatie en nieuws ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Een vraag ?

Hier zijn de meest gestelde vragen en hun antwoorden.

Zie vragen

Onze partners

Onze institutionele partners

Onze media partners