Dag van de Buren

fr

DE DAG VAN DE BUREN IS TERUG !

We zijn er eindelijk: De Dag van de Buren is terug op 31 mei!

Dit jaar wordt de Dag van de Buren bijeenkomst in mei onze buurten verlicht.

Sinds de oprichting zijn er vele Dagen van de Buren gevierd en zijn er vele thema's naar voren geschoven, met als gemeenschappelijk doel buren in goed humeur en gezelligheid samen te brengen. Door de jaren heen heeft de Dag van de Buren het belang aangetoond van uitwisselen en delen, waarden die ons samenbrengen en verenigen, zelfs in de meest gecompliceerde tijden. We willen de nostalgie van vroegere de Dag van de Buren doen herleven door het grote publiek eraan te herinneren wat de Dag van de Buren was en hoe het zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld tot het essentiële evenement dat het vandaag de dag is geworden, waarbij essentiële menselijke waarden zoals gezelligheid en solidariteit worden bevorderd.

Als u het net ontdekt hebt, is de Dag van de Buren de perfecte gelegenheid voor wie zijn buurt anders wil laten leven voor een dag van vrijheid, gezelligheid en lekker eten!

De Dag van de Buren is uiteraard voor iedereen, maar ook voor iedereen! Ontdek onze tips voor een geslaagd feest! We kijken er naar uit je te ontmoeten voor een drankje!

De geschiedenis van de dag van de buren...

In 1999 zetten Atanase Périfan en de vereniging “Paris d’amis” de operatie “Immeubles en Fête”, Feest in het gebouw, op in Frankrijk. De slagzin: Wijken voor onverschilligheid!

Het doel: De banden met buren versterken, een samenhorigheidsgevoel in de wijken aankweken, solidariteit tussen buren creëren, samen iets doen aan eenzaamheid en uitsluiting.

In 2003 werd de eerste editie van ‘Feest in het gebouw’ op de sporen gezet in het Brusselse Gewest, in het kader van de Europese dag van de buren. Het was meteen een schot in de roos, meer dan 10.000 Brusselaars namen deel aan de operatie. De tweede editie het jaar daarop bracht meteen alle Belgen op de been, dankzij de steun van tal van betrokkenen die als peter van de operatie optraden.

Door de jaren heen bouwen we een sterk netwerk van communicatiekanalen uit, zodat we de informatie maximaal kunnen verspreiden. Er groeit een netwerk van mensen die zich elk jaar inzetten om dit buurtfeest mogelijk te maken, door bijvoorbeeld alsmaar meer mensen aan te zetten om mee te doen.

Lees meer

BEDANKT aan alle deelnemers van Dag van de Buren 2024!

Newsletter

Een vraag ?

    Onze partners

    Onze institutionele partners

    Onze media partners

    Onze media en logistieke partners